Visuomenės informavimas apie numatomą, automobilių savitarnos plovyklos projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Šventosios g. 27B, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0003:401

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „KATEDRA“, Turgaus a. 14, LT87122 Telšiai, projekto vadovas, architektas  -  V.Katarskis (kval at. Nr. A303), mob. tel. +370 699 52727, el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB “BALTISCHES HAUS”, Bokšto 6, Vilnius, įmonės kodas 111543781, tel. Nr.: +370 526 91995, el. p. [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „KATEDRA“, Turgaus a. 14, LT87122 Telšiai, mob. tel. +370 699 52727, el. p. [email protected], darbo dienomis 09:00–16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-06-22, UAB „KATEDRA“, Turgaus a. 14, LT87122 Telšiai, el. p. [email protected], mob. tel. +370 699 52727,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešo susirinkimo laikas – 2022-06-22 16 val. Viešas susirinkimas vykdomas nuotoliniu būdu per Zoom Meeting

Meeting ID: 816 1569 4749

Passcode: 625609

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai