Visuomenės informavimas apie numatomą automobilių plovyklos projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretinga, Tiekėjų g. 43, kad. Nr. 5634/0010:119.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis - kita / būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Paslaugų, kitos paskirties inžineriniai statiniai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

MB „Grameda“, įm. k. 304285813, Gedimino g. 47-307, 44242 Kaunas. Atsakingas asmuo - projekto vadovas – Andrius Gruodis, atestato Nr. 36837, tel. Nr. +370 685 44884, el. paštas [email protected], projektinius pasiūlymus parengęs architektas Arnoldas Šatinskas, architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 2258, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Kugeta“, Vytauto g. 71, Skuodas, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 686 26029.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iš anksto susitarus Vytauto g. 71, Skuodas, UAB „Kugeta“ patalpose, tel. Nr. +370 685 44884, darbo dienomis 08.00-12.00 ir 13.00-17.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-05-27, el. p. [email protected], paštu MB „Grameda“, Gedimino g. 47-307, 44242 Kaunas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Nuotoliniu būdu, 2022-05-27, 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai