Visuomenės informavimas apie kepyklos ir administracinės paskirties pastato projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomo, gamybos ir pramonės paskirties pastato – kepyklos (unikalus daikto Nr. 5698-8000-9027) kapitalinio remonto ir administracinės paskirties pastato (unikalus daikto Nr. 5698-8000-9049), Kretinga, Palangos g. 30C, rekonstravimo projektą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretinga, Palangos g. 30C (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0003:444).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita);

administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas, architektas Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. 409, išduotas nuo 2013 11 15), el. paštas [email protected], UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, el. p.  [email protected] , tel. +370 464 93322.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „AMAZIS“, a.k. 161746930, buveinės adresas:. Vytauto g. 71, LT-97132 Kretinga, tel. +370 445 7735.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Kartografiniai projektai“ ofiso patalpose: Gegužės g. 1, Klaipėda, el. p.  [email protected] , tel. +370 464 93322, darbo dienomis 08:00-17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-01-18, [email protected] , tel. +370 464 93322, Gegužės g. 1, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-01-18 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai