Vietos gyventojų apklausos rezultatai dėl Darbėnų seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo

Apklausa dėl Darbėnų seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo pagal UAB „Kelprojektas“ parengtą schemą vyko nuo 2023 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. gegužės 11 d. Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos administracinėse patalpose, Skuodo g. 4, Darbėnai, Kretingos r. sav.

Apklausoje galėjo dalyvauti Darbėnų seniūnijos Darbėnų mstl., Naujukų k., Prūdgalio k., Šlaveitų k., Pasertupio k. ir Kadagynų k. gyvenamųjų vietovių gyventojai, kuriems apklausos dieną buvo suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo toje gyvenamojoje vietovėje.

Apklausai buvo teikiamas klausimas: „Pritariu (nepritariu), kad (nurodomas gyvenamosios vietovės pavadinimas) teritorijos ribos būtų pakeistos pagal parengtą schemą“. Gyventojai savo nuomonę galėjo pareikšti gyventojų apklausos dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo lapuose.

Apklausoje dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo iš viso dalyvavo 104 vietos gyventojai t. y. 8,92 % nuo bendro apklausiamų teritorijų vietos gyventojų skaičiaus. Vietos gyventojų, atsakiusių „Taip“, skaičius – 102, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 98,08 %. Vietos gyventojų, atsakiusių „Ne“, skaičius – 2, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 1,92 %.

Vietos gyventojų apklausos rezultatų pasiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves

 

Susiję skelbimai