Skelbiamas Kultūros projektų Kretingos rajone finansavimo konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Kultūros projektų Kretingos rajone finansavimo konkursui (toliau – Konkursas) paraiškų priėmimą.

Paraiškas Konkursui gali teikti Savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos, Savivaldybės teritorijoje registruotos meno ir kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, laisvieji mokytojai, tautodailininkai ir amatininkai, vykdantys kultūrinę veiklą (toliau – Projekto teikėjas) iki 2024 m. kovo 1 d.

Vienas Projekto teikėjas gali pateikti po vieną projekto paraišką kiekvienai iš šių sričių:

  1. etninė kultūra ir mėgėjų menas (veiklos, užtikrinančios liaudies kultūros tradicijų tęstinumą, puoselėjimą ir sklaidą, mėgėjų meno (kolektyvų) iniciatyvos ir renginiai, sudarantys sąlygas meninei raiškai, gyventojų įsitraukimui, prisidedantys prie Lietuvos ir rajono dainų švenčių tradicijos tęstinumo ir kitos veiklos, susijusios su etnine kultūra ir mėgėjų menu), planuoja nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo (publicistinių, garso, vaizdo, skaitmeninių katalogų leidyba, tyrimai, ekspedicijos ir kitos meno ir kultūros srities veiklos fiksavimo formos), išsaugojimo ir tęstinumo veiklas;
  2. išskirtiniai kultūriniai ir atminties reiškiniai, kultūrai, Kretingos rajonui bei Lietuvos Respublikos valstybei reikšmingi įvykiai.

Užpildytą ir pasirašytą projekto paraiškos formą Projekto teikėjas pateikia registruoti Kretingos rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) vienu iš šių būdų:

  • siunčia paštu registruotu laišku per pašto kurjerį, pristato į savivaldybę adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Ant voko būtina nurodyti „Kultūros projektų Kretingos rajone finansavimo konkursui“;
  • siunčia pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroniniu paštu [email protected].

Siunčiant projekto paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė projektų paraiškų priėmimo diena ir ne vėliau kaip iki Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Kontaktai pasiteirauti: tel. +370 445 43860, el. p. [email protected].

Susiję skelbimai