Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planą.

Kviečiame Savivaldybės gyventojus bei socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas) teikti siūlymus rengiamam Socialinių paslaugų planui.

Įstaigas ir organizacijas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kretingos rajono savivaldybės gyventojams, prašome pateikti duomenis apie 2023 metais numatomas teikti socialines paslaugas nurodant:

  • bendrą informaciją apie įstaigą/organizaciją (įkūrimo data, narių skaičius, rekvizitai ir pan.);
  • teikiamų 2022 m. ir/ar 2023 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą;
  • tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir  maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių  (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
  • trumpą numatomos veiklos aprašymą ir finansavimo šaltinius;
  • laukiamus rezultatus.

Pasiūlymus iki 2023 m. sausio 20 d. prašome siųsti el. paštu [email protected], tel. Nr. pasiteirauti +370 445 76172.

Susiję skelbimai