Rengiamas detaliojo plano keitimas

Rengiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:211) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T2-256 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:211) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“ keitimas.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. A1-710 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. A1-791 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. (8 445) 53141, (8 445) 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5654/0002:1246), esantis Pakrantės aklg. 8, Padvarių k., Kretingos r., žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5654/0002:883), esantis Bajorų g. 9, Padvarių k., Kretingos r., Planuojamos teritorijos plotas – 0,3107 ha.

Planavimo tikslas – žemės sklypų (kadastro Nr. 5654/0002:1246) Pakrantės aklg. 8, Padvarių k., Kretingos r., (kadastro Nr. 5654/0002:883) Bajorų g. 9, Padvarių k., Kretingos r., pertvarkymas, padalinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai