Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis su projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partneriu

Kretingos rajono savivaldybės administracija su partneriu viešąja įstaiga Šv. Antano dienos centru 2023 m. birželio 30 d. pasirašė Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų (toliau – Projektas), jungtinės veiklos sutartį.

Įgyvendinant Projektą, bus vykdomos veiklos:

  • edukacijų ciklas mamai ir dukrai, individualus darbinių įgūdžių ABC mamai (integracija į darbo rinką), organizavimo ir sklaidos paslaugos;
  • teisinės konsultacijos dėl sveikatos priežiūros, socialinių, švietimo ir kitų paslaugų gavimo;
  • renginiai, skirti užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą;
  • verslumo renginiai ir mokymai, siekiant įtraukti užsieniečius į Lietuvos darbo rinkos sistemą;
  • vaikų ir šeimų stovyklos bei edukacijos ir mokymai jose, savanoriška užsieniečių veikla, dalyvavimas renginiuose;
  • neformalus vaikų švietimas Vaikų dienos centro programose, edukacijos bei vaikų ugdymasis per bendravimą ir žaidimus, bendradarbiavimas su tėvais.

Projektui įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybėje iš ES fondų lėšų skirta 11989,20 Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų.

Projekto įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Susiję skelbimai