Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m., detaliojo plano koregavimas

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos raj. sav. administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4d įsakymu Nr. A1-312 koregavimą žemės sklype Nr. 16 (kadastro Nr. 5634/0010:125) Klaipėdos g. 127O, Kretingos m.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0010:125), Klaipėdos g. 127O, Kretingos m. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,8429 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Nordema“, įgaliotas UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 445) 78199.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 445) 78199.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-1047 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-29 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypui (kadastro Nr. 5634/0010:125), Klaipėdos g. 127O, Kretingos m., Kretingos r. sav., nustatyti papildomą žemės naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-06-30 d. iki 2021-07-14 d. imtinai:

  • Kretingos rajono savivaldybės puslapyje www.kretinga.lt;
  • planavimo organizatoriaus - Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga);
  • plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 445) 78199;
  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  TPD Nr.K-VT-56-20-64;
  • Kretingos miesto seniūnijos patalpose - Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai