Numatomas mokslo paskirties pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo į adm. paskirties pastatą projektavimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

J.Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav., kad. Nr. 5634/0008:700.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Mokslo paskirties pastato, keičiant paskirtį į administracinės paskirties.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Valdas Viršilas (kvalifikacijos atestatas Nr. 33684, išduotas nuo 2014-11-21), tel. Nr. +370 606 10398, el. p. [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Aldona Adomaitienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A751, išduotas nuo 2013-05-29), el. p. [email protected], UAB „Strukta“, Aušros al. 68-205, Šiaulių m., tel. Nr. +370 606 10398, el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, Kretingos m., el. p. [email protected], tel. Nr. +370 445 54501.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Savanorių g. 29A, Kretingos m, tel. Nr. +370 445 51031, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-01-31, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 606 10398, Aušros al. 68-205, Šiaulių m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022-01-31 15:00 val.

Jungtis per zoom programa nuoroda

Meeting ID: 884 2473 6724

Passcode: 8V1YWE

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija 1

Vizualizacija 2

Vizualizacija 3  

Vizualizacija 4

Susiję skelbimai