Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotolinis posėdis

2022m. birželio 13 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<...>

  • Žygų kaimo senųjų kapinių, vad. Maro kapeliais (u. k. 24249), Žygų k., Žalgirio sen., Kretingos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ir apsaugos zonos ribas. Kapinėms palikta teritorija neatitinka užfiksuotų faktinių kapinių teritorijos ribų ir patenka į kadastriškai suformuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-613.

<...>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. +370 614 36962.

Susiję skelbimai