Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės 16 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<...>

  • Tuzų kaimo pirmųjų senųjų kapinių, vad. Markapiais (24241), Tuzų k., Imbarės sen., Kretingos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros vertybės teritorijos ir apsaugos zonos ribas. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas sumažėja. Kapinių teritorija patenka į šiam objektui paliktą žemės sklypą, išskyrus jos PV pakraštį, kuris patena į preliminariai matuotą sklypą, apsaugos zona iš ŠV pusės ribojasi, iš ŠR, PER, PV pusių iš dalies patenka į preliminariai matuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-613.

<...>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. +370 614 36962.

Susiję skelbimai