Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) nuotolinis posėdis

Kultūra

2022 m. kovo 9 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Dambravos senkapiui, vad. Prancūzkalniu (u. k. 3785), Prienų r. sav., Išlaužo sen., Dambravos k.,  panaikinimo.

Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Dambravos senkapiui, vad. Prancūzkalniu, atsižvelgiant į 1988 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ir 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Nešeikių senkapiui, (u. k. 3775), Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Nešeikių k., apsaugos panaikinimo.

Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Grikapėdžio senovės gyvenvietei, atsižvelgiant į 1988 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ir 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Senkapiui (u. k. 2509), Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Padvarninkų k., apsaugos panaikinimo.

Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Senkapiui, atsižvelgiant į 1984 m. žvalgomųjų archeologinų tyrinėjimų ir 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Alantos (Pakalnės) piliakalniui (u. k. 17331), Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos k., apsaugos panaikinimo.

Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Alantos (Pakalnės) piliakalniui, atsižvelgiant į 1936 m., 1970 m., 1991 m., 1999 m. žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų rezultatus ir 2005 m. balandžio 19 d. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijosdirektoriaus įsakymą Nr. Į-163 „Dėl objektų neįrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Raguviškių šaltiniui, vad. Marijos šaltiniu (u. k. 12783), Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Raguviškių k., apsaugos panaikinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Raguviškių šaltiniui, vad. Marijos šaltiniu, atsižvelgiant į 2021 m. žvalgymus.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Galintėnų kapinynui (u. k. 5772), Alytaus r. sav., Raitininkų sen., Galintėnų k., apsaugos panaikinimo.

Statusas – registruotas Kultūros vertybių registre.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Galintėnų kapinynui, atsižvelgiant į 2021 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų rezultatus.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Susiję skelbimai