Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) nuotolinis posėdis

Kultūra

2022 m. kovo 2 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

 • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Rementiškių, Šapalų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 46798), Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Šapalų k.,  apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: suteikti apsaugą Rementiškių, Šapalų piliakalnio su gyvenviete gyvnvietei, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, pylimą, reljefą,griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Grikapėdžio senovės gyvenvietės (u. k. 46371), Birštono sav., Birštono sen., Grikapėdžio k., apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: suteikti apsaugą Grikapėdžio senovės gyvenvietei, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Mikniūnų, Giraitės piliakalnio su gyvenviete (22959), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Mikniūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus tikslintina teritorija.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją sutapatinant su gretimų kadastriniais ir preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, sumažinti vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Barčių, Čepeliūnų, Ulbinų piliakalnio (3694), Varėnos r. sav., Vydenių sen., Ulbinų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą padidinant, apibrėžti kadastriniais matuoto žemės sklypo ribomis, sumažinti vizualinės apsaugos pozonį, nustatyti vertingąsias savybes,  nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Skliausčių senovės gyvenvietės (30322), Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Didlapių k.,  Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, teritoriją ir apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, atsižvelgiant į reljefo ypatumus, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Skliausčių senovės gyvenvietės II (30323), Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Didlapių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, teritoriją ir apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, sutapatinant su preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Skliausčių senovės gyvenvietės III (30324), Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Didlapių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, teritoriją ir apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, sutapatinant su preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Kunigiškių senovės gyvenvietės (2833), Jonavos r. sav., Upninkų sen., Kunigiškių k.,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nustatyti vertingąsias savybes, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, atsižvelgiant į archeologinių tyrimų duomenis bei reljefo ypatumus, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, nustatyti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Eivydų pilkapyno, vad. Milžinkapiais (16317), Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Kęstaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nustatyti vertingąsias savybes, tikslintina apsaugos zona.

Aktu siūloma: neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti  apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnio II su priešpiliu (37321), Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnis II, vad. Karių kalnu (5244) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2013-10-22 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-VL-434 buvo patikslintos kultūros paminklo vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su priešpiliu (anksčiau nebuvo registruotas), tapo kaip kompleksinis objektas. Departamento direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 Įpilties, Senosios Įpilties piliakalnis II su priešpiliu inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, kuris patektų į vieną geodeziniais matavimais suformuotą žemės sklypą ir du preliminariais matavimais suformuotus žemės sklypus, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Piepalių, Babtyno piliakalnio su gyvenviete (40158), Kauno r. sav., Babtų sen., Piepalių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piepalių, Babtyno piliakalnis (5060) Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2016-06-21 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-VL-960 buvo patikslintos saugomo kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su gyvenviete (anksčiau nebuvo registruotas), tapo kaip kompleksinis objektas. Departamento direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 Piepalių, Babtyno piliakalnio su gyvenviete inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, į kurį patektų keturių geodeziniais matavimais suformuotą žemės sklypų dalys, trijų preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų dalys ir vienas preliminariais matavimais suformuotas žemės sklypas, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Pūčkorių piliakalnio su gyvenviete (33037), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pūčkorių piliakalnis (33037) Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2009-06-10 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-RM-1139 buvo patikslintos saugomo kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su gyvenviete (anksčiau nebuvo registruotas), tapo kaip kompleksinis objektas. Departamento direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 Pūčkorių piliakalnio su gyvenviete inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, į kurį patektų trijų geodeziniais matavimais suformuotą žemės sklypų dalys, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Sauserių piliakalnio su gyvenviete (38861), Kretingos r. sav., Kūlupėnų sen., Sauserių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Sauserių piliakalnis, vad. Pilale (5230) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2015-10-11 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-VL-818 buvo patikslintos kultūros paminklo vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su gyvenviete (anksčiau nebuvo registruota), tapo kaip kompleksinis objektas. Departamento direktorius 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 Sauserių piliakalnio su gyvenviete inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio (patenka į Salantų regioninio parko Minijos kraštovaizdžio draustinį).

Aktu siūloma: neaapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Dauginčių piliakalnis II, vad. Pilale (5217), Kretingos r. sav., Kartenos sen., Dauginčių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zona.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą kiek padidinant, atsižvelgiant į reljefo ypatumus, neapibrėti vizualinės apsaugos pozonio (patenka į Salantų regioninio parko Minijos kraštovaizdžio draustinį , nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, pylimą, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį),  regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Dauginčių piliakalnis, vad. Pilale, Pilimi (5218), Kretingos r. sav., Kartenos sen., Dauginčių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis galiojančiais teisės aktais tikslintina apsaugos zona.

Aktu siūloma: neapibrėti vizualinės apsaugos pozonio (patenka į Salantų regioninio parko Minijos kraštovaizdžio draustinį), patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Šereitlaukio, Šereiklaukio piliakalnio su gyvenviete (38684), Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Šereitlaukio, Šereiklaukio piliakalnis su gyvenviete (38684) 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (pietryčių kryptimi sutapatinant su kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Narkūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (3592), Utenos r. sav., Leliūnų sen., Narkūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Narkūnų piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-01 raštu Nr. (9.52E)2-777 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zonos.

Aktu siūloma: apibrėžti piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete teritoriją, jo plotą kiek padidinant, sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, neapibrėti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jo teritoriją sumažinant (visomis kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Pilsupių piliakalnis su gyvenviete (38959), Kėdainių r. sav., Krakių sen., Pilsupių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilsupių piliakalnis (5160) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2015-09-15 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-VL-790 buvo patikslintos kultūros paminklo vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su gyvenviete (anksčiau nebuvo registruota), tapo kaip kompleksinis objektas. Pilsupių piliakalnis su gyvenviete (38959) 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zonos.

Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek padidinant (vakarų, šiaurės vakarų kryptimi sutapatinant su kadastriniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis), vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant (Vakarų, šiaurės, šiaurės rytų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Stakliškių piliakalnis II su gyvenviete (34849), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Stakliškių II piliakalnis (16369) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-05-19 nutarimu Nr. 612 „Dėl paskelbimo kultūros paminklu“  paskelbtas kultūros paminklu,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. 2012-02-07 Departamento Vertinimo tarybos nutarimu Nr. KPD-RM-1718 buvo patikslintos kultūros paminklo vertingosios savybės ir šis piliakalnis kartu su gyvenviete (anksčiau nebuvo registruota), tapo kaip kompleksinis objektas. Stakliškių piliakalnis II su gyvenviete (34849) 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, į kurį patektų šešių preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų dalys, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Stakliškių pilkapynas (25176), Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Stakliškių pilkapynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: vadovaujantis galiojančiais teisės aktais neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Aktu siūloma: neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, kuris patektų į vieną preliminariais matavimais suformuotą žemės sklypą, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 • Nevieriškės piliakalnio su gyvenviete (31688), Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Grigaliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Nevieriškės piliakalnio su gyvenviete (31688) 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zonos.

Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (vakarų ir pietvakarių kryptimi, sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypo ribomis), vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Susiję skelbimai