Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

2022 m. birželio mėn. 20 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo (u. k. 22859), Kretingos r. sav., Platelių sen., Beržoro k., Plungės ag. 60, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-05-11 raštu Nr. (13.25 E)2-1012 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: patikslinti Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo vertingąją savybe – pastato Plungės g. 60, Beržoro k. Statusą keičiant iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Veiverių pašto stoties statinių komplekso (u. k. 1563), Prienų r. sav., Veiverių sen., Veiverių mstl., Kauno g. 54, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: Veiverių pašto stoties statinių kompleksą papildyti nauja kompleksine dalimi – Veiverių pašto stoties statinių komplekso paminklu mokytojui Tadui Žilinskui (u. k. 13376), remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, istorine medžiaga nustatyti Veiverių pašto stoties statinių komplekso ir jo kompleksinių dalių: Veiverių pašto stoties statinių komplekso pašto (u. k. 10540), Veiverių pašto stoties statinių komplekso arklidės (u. k. 23528), Veiverių pašto stoties statinių komplekso ratinės (u. k. 23529), vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1453), Kretingos r. sav., Imbarės sen., Kalnalio k., Motiejaus Valančiaus g. 12, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga nustatyti Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso ir jo kompleksinių dalių: Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso Šv. Lauryno bažnyčios (u. k. 23599) ir Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios statinių komplekso varpinės (u. k. 23600) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pesčių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 320), Kretingos r. sav., Imbarės sen., Leliūnų k., Dvaro g., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: patikslinti Pesčių dvaro sodybos fragmentų apskaitos duomenis: kompleksinėmis dalimis nustatyti: Pesčių dvaro sodybos ūkvedžio namą (u. k. 47398), Pesčių dvaro sodybos kumetyną (u. k. 47399), Pesčių dvaro sodybos pirmą tvartą (u. k. 47400), Pesčių dvaro sodybos antrą tvartą (u. k. 47401) ir suteikti joms apsaugą, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine, ikonografine medžiaga ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui (u. k. 46672), Joniškio r. sav., Joniškio sen., Maironių k., Ežero g. 23, apsaugos suteikimo.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: suteikti apsaugą Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui ir kompleksinei daliai: Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių komplekso kapinių tvorai ir vartams (u. k. 46673), remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine ir ikonografine medžiaga, publikacijomis, restauravimo projektu nustatyti Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių kompleksui ir jo kompleksinėms dalims: Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių komplekso Šv. Ignaco Lojolos koplyčiai (u. k. 12227), Jakiškių kaimo kapinių Šv. Ignaco Lojolos koplyčios statinių komplekso kapinių tvorai ir vartams (u. k. 46673) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dailininko Petro Kalpoko sodybos fragmentų (u. k. 10826), Biržų r. sav., Papilio sen., Vanagynės k., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais ir fotofiksacija patikslinti Dailininko Petro Kalpoko sodybos fragmentų (u. k. 10826) ir jo kompleksinių dalių: Dailininko Petro Kalpoko sodybos namo liekanų (u. k. 22842), Dailininko Petro Kalpoko sodybos klėties (u. k. 22843) vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dailininko Petro Kalpoko sodybos tvarto (u. k. 22844), Biržų r. sav., Papilio sen., Vanagynės k., apsaugos panaikinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Dailininko Petro Kalpoko sodybos tvartui (u. k. 22844), nes tapo Dailininko Petro Kalpoko sodybos fragmentų (u. k. 10826), Biržų r. sav., Papilio sen., Vanagynės k.,  vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kretingos miškų urėdijos pastatų komplekso (u. k. 22859), Kretingos r. sav., Kretingos m., Žemaitės al.. 4, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga bei literatūra nustatyti Kretingos miškų urėdijos pastatų komplekso ir jo kompleksinių dalių: Kretingos miškų urėdijos pastatų komplekso urėdijos (u. k. 2425) ir Kretingos miškų urėdijos pastatų komplekso ūkinio pastato (u. k. 22860) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Susiję skelbimai