Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės mėn. 16 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo namui, esančiam Kaune, Pušų g. 6.

Papildoma informacija: Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kryžiui (u. k. 9627), Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Nociūnų k., panaikinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: netaikyti apsaugos Kryžiui, nes objekto būklė yra pakitusi: nebėra kryžmos, skulptūros dingusios, stulpo būklė bloga.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kryžiaus, vad. Tautos kryžiumi (u. k. 2888), Raseinių r. sav., Betygalos sen., Betygalos mstl., Sporto g., apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: nustatyti kryžiaus vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Akmenalių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (u. k. 1431), Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Akmenalių k. 8, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga nustatyti Akmenalių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos kompleksui ir jo kompleksinėms dalims: Namui (u. k. 29861), Svirnui (u. k. 29862), Tvarto liekanoms (u. k. 29863) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytėlės prie medžio su ornamentuotu kryželiu (u. k. 13453), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Padubysio k., apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: 2020-11-20 raštu Nr. 9.52(E)2-2813 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: nustatyti koplytėlei vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pavandenės Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1680), Telšių r. sav., Varnių sen., Pavandenės mstl., Dvaro g. 5, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: nustatyti Pavandenės Šv. Onos bažnyčios statinių kompleksui ir jo kompleksinėms dalims: Šv. Onos bažnyčiai (u. k. 23658), Varpinei (u. k. 23659), Šventoriaus tvorai ir vartams (u. k. 23660), Koplyčiai (u. k. 23661), Kryžiaus kelio stočių koplytėlėms (u. k. 23662) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytėlei su 3 ornamentuotais kryželiais (u. k. 14243), Telšių r. sav., Varnių sen., Pavandenės mstl., Dvaro g. 5, panaikinimo

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Koplytėlei su 3 ornamentuotais kryželiais, nes tapo Kryžiaus kelio stočių koplytėlės (u. k. 23662), Telšių r. sav., Varnių sen., Pavandenės mstl., Dvaro g. 5,  vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytėlės su ornamentuotu kryželiu, Šventosios Šeimos, Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos, Šv. Pranciškaus, Šv. Pranciškaus Ksavero skulptūromis (u. k. 14242), Telšių r. sav., Varnių sen., Pavandenės mstl., Dvaro g., apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: nustatyti Koplytėlei vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vinco Grybo sodybos–memorialinio muziejaus statinių komplekso (u. k. 10497), Jurbarko r. sav., Jurbarko m. sen., Jurbarko m., Vydūno g. 31A, 31C, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais, istoriniais tyrimais, ikonografine medžiaga, fotofiksacija nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Marijampolės mokytojų seminarijos (u. k. 16679), Marijampolėsr. sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolės m., Vytauto g. 45, 45A, 47, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-02-04 raštu Nr. (13.25 E)2-297 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Susiję skelbimai