Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

Kultūra
Architektūra ir teritorijų planavimas

2022 m. balandžio 25 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Marijampolės mokytojų seminarijos (u. k. 16679), Marijampolėsr. sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolės m., Vytauto g. 45, 45A, 47, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-02-04 raštu Nr. (13.25 E)2-297 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: apibrėžti teritorijos ribas, jas padidinant (pietryčių ir pietų kryptimi) ir vizualinės apsaugos pozonį (rytų kryptimi).

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sirutiškio dvaro sodybos (u. k. 229) ir Sirutiškio dvaro sodybos parko (u. k. 23517), Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Sirutiškio k., apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2021-12-13 raštu Nr. (9.52 E)2-3011 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: patikslinti Sirutiškio dvaro sodybos (u. k. 229) ir Sirutiškio dvaro sodybos parko (u. k. 23517) vertingąsias savybes, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį Sumažinant visomis kryptimis), neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pleikių etnoarchitektūrinės sodybos fragmentų (u. k. 1435), Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Joskaudų k., apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: valstybės saugomas

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir archyvine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinio apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: Paminklas.

Akto parengimo pagrindas: 2020-01-28 raštu Nr. (9.52)2-262 pavesta Kultūros paveldo cenrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Altoriams (5) su skulptūriniu dekoru (u. k. 20239), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m, panaikinimo

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Altoriams (5) su skulptūriniu dekoru (u. k. 20239), nes tapo Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 28133), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotiems kryžiams (3) (u. k. 7989), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m, panaikinimo

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Ornamentuotiems kryžiams (3) (u. k. 7989), nes tapo Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 28133), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotam kryžiui su vėjarode (u. k. 9699), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m, panaikinimo

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Ornamentuotui kryžiui su vėjarode (u. k. 9699), nes tapo Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso varpinės (u. k. 28134), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Stogastulpiams (14) su stacijomis (u. k. 9700), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m, panaikinimo

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Stogalstulpiams (14) su stacijomis (u. k. 9700), nes tapo Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vargonams (u. k. 16845) ir jo kompleksinėms dalims Vargonų prospektui (u. k. 27370) ir Vargonų instrumentams (u. k. 27371), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m, panaikinimo

Statusas: Registrinis.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Vargonams (u. k. 16845) ir jo kompleksinėms dalims Vargonų prospektui (u. k. 27370) ir Vargonų instrumentams (u. k. 27371), nes tapo Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 984), Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 28133), Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Varduvos g. 1, vertingąja savybe.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klebonijos (u. k. 10832), Biržų r. sav., Vabalninkų sen., Vabalninkų m., S. Neries g. 4, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto svarstymo pagrindas: gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klebonijos (u. k. 10832), esančios Biržų rajono sav., Vabalninko m., S. Nėries g. 4, apskaitos duomenų tikslinimo.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografija medžiaga patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas (jas sumažinant).

Akto rengėjas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos teritorinio skyrius.

Susiję skelbimai