Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

Kultūra
Architektūra ir teritorijų planavimas

2022 m. balandžio 4 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (29871) Pastato (10408), Kauno m. sav., Kauno m., Jablonskio g. 6, apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2021-12-23 raštu Nr. (9.52E)2-3124 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, nustatyti Pastatų komplekso namo (10408) 5.1.1.5 punkte „grindų danga ir dangos medžiaga, jos tipas“ vertingąją savybę – I a. patalpos Nr. 1–4 grindų juodos ir baltos spalvos keraminių plytelių danga.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 12993), Kretingos r. sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Kęstučio g. 12, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais ir ikonografine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Utenos pašto stoties statinių komplekso (u. k. 25111), Utenos r. sav., Utenos miesto sen., Utenos m., J. Basanavičiaus g. 34, 36, 38 apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Svirno (u. k. 1460), Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Nausodžio k., Prūdupio g. 2, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir archyvine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Stogastulpio (u. k. 9221), Kauno r. sav., Vilkijos sen., Vilkijos m., Bažnyčios g., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine, ikonografija medžiaga ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šileikonių kaimo koplytstulpio (u. k. 13385), Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Šileikonių k., Daukšų g., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ir publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 852), Alytaus r. sav., Simno sen., Simno m., Kreivoji g. 2, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: paminklas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-02-25 raštu Nr. (13.25 E)2-507 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją,

Aktu siūloma: remiantis 2021 m. atliktų polichromijos tyrimų rezultatais ir vizualiniais tyrimais patikslinti vertingąsias savybes, neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Susiję skelbimai