Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

2021 m. gruodžio 6 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros (4705), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Katedros a. 1, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes,  apibrėžti teritoriją, vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Pajūriškių kaimo statinių komplekso (28214), Šilutės r. sav., Vainuto sen., Pajūriškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti Pajūriškių kaimo statinių komplekso vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, vizualinės apsaugos pozonį. Pagal 2001 m. rengtus apskaitos duomenis, teritorijos ribos buvo gerokai paslinktos, objektai sužymėti šalia apibrėžtų ribų. Teritorija nėra didinama, bet jos koordinatės koreguojamos. Pagal tai koreguojamas ir vizualinis apsaugos pozonis. Kadangi komplekso teritorija buvo neteisingai pažymėta, Akmeninis kryžius ir Akmeninis koplytstuplis buvo pažymėti kaip atskiri objektai. Pakoregavus teritoriją, objektai: Akmeninis kryžius (u.k. 15385) ir Akmeninis koplytstulpis (u.k. 10081) jungiami į bendrą kompleksą, papildyti kompleksą dviem kompleksinėnis dalimis.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

  • Akademiko Adolfo Jucio gimtinės sodybos (16553),

Kretingos r., Imbarės sen., Klausgalvų Medsėdžių k.,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga nustatyti Akademiko Adolfo Jucio gimtinės sodybos (16553) ir jos kompleksinių dalių – Akademiko Adolfo Jucio gimtinės sodybos namo (29944), Akademiko Adolfo Jucio gimtinės sodybos klėties (29945), Akademiko Adolfo Jucio gimtinės sodybos tvarto (29946) vertingąsias savybes,  regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, vizualinės apsaugos pozonį.

  • Koplytėlės su skulptūra (13961), Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Vilkėno g., 63, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: Koplytėlei su skulptūra (13961) siūloma netaikyti apsaugos, kadangi iš kompleksinio objekto jis tapo pavieniu objektu - Švėkšnos miestelio koplytėlė ir ,,Kristaus nešančio kryžių“ skulptūra (26503). Švėkšnos miestelio koplytėlei ir ,,Kristaus nešančio kryžių“ skulptūrai (26503) siūloma nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Mažeikių Politechnikos mokyklos sgrafito „Mokslas“ (46847), Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Ventos g. 18, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: 2021-09-24 raštu Nr. (9.52 E)2-2213 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija bei publikacijomis suteikti apsaugą Mažeikių Politechnikos mokyklos sgrafitui „Mokslas“, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

  • Ekonomisto Juozo Daugirdo namo (1134), Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 30, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2018 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Į-48 „Dėl Kultūros paveldo centro 2018 m. veiklos plano patvirtinimo“

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei istoriniais šaltiniais nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Susiję skelbimai