Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

2021 m. lapkričio 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Lazdininkų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (1439), Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Lazdininkų k., Naujo gyvenimo g. 36, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti Lazdininkų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, vizualinės apsaugos pozonį.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją ją sutapdinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis,  apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • llguvos dvaro sodybos ir Šv.  Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (587), Šakių r. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., Dvaro g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-09-07 raštu Nr. (9.52 E)2-2068 pavesta Kultūros paveldo centrui patikslinti apskaitos duomenis.

Aktu siūloma: remiantis archeologinių tyrimų duomenis, patikslinti vertingąsias savybes,  patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros (4705), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Katedros a. 1, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes,  apibrėžti teritoriją, vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos namų (46573), Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 34, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: 2021-05-13 raštu Nr. (9.52 E)2-1133 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta ikonografine medžiaga bei publikacijomis suteikti apsaugą Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos namams, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Pastato (34767), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ašmenos g. 8, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: 2021-04-01 raštu Nr. (9.52 E)2-774 pavesta Kultūros paveldo centrui patikslinti apskaitos duomenis.

Aktu siūloma: patikslinti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  • Linksmučių buv. dvaro sodybos fragmentų (362), Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: 2021-06-03 raštu Nr. (9.52 E)2-1368 pavesta Kultūros paveldo centrui patikslinti apskaitos duomenis.

Aktu siūloma: Linksmučių buv. dvaros sodybos fragmentams netaikyti apsaugos.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Susiję skelbimai