Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

Architektūra ir teritorijų planavimas
Kultūra

2022 m. gegužės 3 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos suteikimo namui, esančiam Kaune, Laisvės al. 29, ar jo statuso keitimo Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), teritorijoje.

Papildoma informacija:

Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius. Pastato statusas Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), apskaitos dokumentuose yra įvardintas kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų rengėjo konsultacija dėl Vilniaus miesto gynybinės sienos objektams (pavieniams ir kompleksiniams) apskaitos dokumentų projektų rengimo.

Papildoma informacija:

Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo centras. Vilniaus miesto gynybinės sienos 10 kompleksinių objektų įtraukta į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 10657), esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Užupio g. 14, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Namo (u. k. 10657) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant objekto vertingąsias savybes bei apibrėžtas teritorijos ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šyšgirių k. etnoarchitektūrinės sodybos (u. k. 1638), esančios Šilutės rajono sav., Kintų sen., Šyšgirių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Šyšgirių k. etnoarchitektūrinės sodybos (u. k. 1638) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant Šyšgirių k. etnoarchitektūrinės sodybos (u. k.1638) ir jos kompleksinių dalių: Namo (u. k. 30186) ir Tvarto-daržinės (u. k. 30187) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kopų prižiūrėtojo namui (47360), esančiam Neringos sav., Neringos m., D. Kuverto g. 14, suteikimo.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Kopų prižiūrėtojo namui (47360), esančiam Neringos sav., Neringos m., D. Kuverto g. 14, nustatyti vertingąsias savybes ir architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 10566), esančio Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Vilniaus g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Namo (u. k. 10566), esančio Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Vilniaus g. 2, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes ir apibrėžtas teritorijos ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kretingos vandens malūno (u. k. 1425), esančio Kretingos rajono sav., Kretingos m., Birutės g. 19, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kretingos vandens malūno (u. k. 1425) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant objekto vertingąsias savybes, archeologinį, architektūrinį, inžinerinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apsaugos pozonio(-ių) ribos neapibrėžiamos, nes objektas patenka į Kretingos miesto istorinės dalies (u. k. 17091) teritoriją.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Degučių vandens malūno (u. k. 20548), esančio Šilutės rajono sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučio k., Mirglono g. 11, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Degučių vandens malūno (u. k. 20548) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant objekto vertingąsias savybes, etnokultūrinį ir architektūrinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kabaldos vandens malūno, vad. Kazliškių (u. k. 28261), esančio Širvintų rajono sav., Širvintų sen., Kabaldos k., Kazliškių g. 25, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kabaldos vandens malūno, vad. Kazliškių (u. k. 28261) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant objekto vertingąsias savybes, architektūrinį, inžinerinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl  Katyčių vandens malūno (u. k. 4834), esančio Šilutės rajono sav., Katyčių sen., Katyčių mstl., Malūno g. 14, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Katyčių vandens malūno (u. k. 4834) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant objekto vertingąsias savybes, architektūrinį, inžinerinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Susiję skelbimai