Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

2021 m. gruodžio 14 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Klausimas dėl archeologinių tyrimų, vykdytų Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Tomo g. 2, 2A, 2B, 6, Aukštoji g., Sukilėlių g. 15, Daržų g. 18, metu atidengtų statinių liekanų vertinimo ir tikslingumo jas nustatyti Klaipėdos senamiesčio (u. k. 17073) vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas archeologo T. I. prašymas ir archeologinių, architektūrinių tyrimų medžiaga dėl atidengtų statinių liekanų įvertinimo.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30366), esančio Kretingos rajono sav., Darbėnų mstl., Turgaus a. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Akto projektu siūloma nustatyti komplekso ir jo kompleksinių dalių – Bažnyčios (u. k. 30367), Varpinės (u. k. 1433) ir Šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 30368) vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, ikonografija, publikacijomis.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ignalinos NKVD-MGB pastatų komplekso (45552), esančio Ignalinos rajono sav., Ignalinos m., Laisvės g., suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo departamento Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-08-18 posėdžio nutarimą Nr. VT-28. Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Ignalinos NKVD-MGB pastatų kompleksui (45552), esančiam Ignalinos rajono sav., Ignalinos m., Laisvės g., nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Klaipėdos uosto valdybos administraciniam pastatui (46674), esančiam Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Naujoji Uosto g. 5, suteikimo.

Papildoma informacija:

Pakartotinis svarstymas, patikslinus nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-11-16 posėdyje teiktas pastabas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymą inicijavo asociacija „Klaipėdos miestiečių draugija“.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Klaipėdos uosto valdybos administraciniam pastatui (46674), esančiam Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Naujoji Uosto g. 5, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075), esančio Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastato, esančio Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Priešpilio g. 6, statuso ir užstatymo tipo Klaipėdos senamiesčio vakarinėje, tarp piliavietės ir marių esančioje, dalyje keitimo).

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis pastato Priešpilio g. 6, Klaipėdoje, vertinimo paveldosauginiu požiūriu medžiaga, ikonografine medžiaga, kitais šaltiniais ir literatūra, Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-06-22, 2021-10-26 posėdžio protokoliniais nutarimus.

Akto projektu siūloma patikslinti Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075), esančio Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant pastato Priešpilio g. 6, Klaipėdoje, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį bei užstatymo tipo Klaipėdos senamiesčio vakarinėje, tarp piliavietės ir marių esančioje, dalyje keitimo.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Visagino vaikų lopšelių-darželių pastatų kompleksui (44490), esančiam Visagino sav., Visagino m., Vilties g. 1, 3, suteikimo.

Papildoma informacija:

Pakartotinis svarstymas, atsižvelgus į Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – VAAT) 2021-07-29 sprendimą administracinėje byloje Nr. eI3-1134-821/2021.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymą inicijavo Visagino m. bendruomenė.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Visagino vaikų lopšelių-darželių pastatų kompleksui (44490), esančiam Visagino sav., Visagino m., Vilties g. 1, 3, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Gudų tiltui II (46982), esančiam Pagėgių sav., suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą tiltui, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo motyvas – Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-12 protokolinis sprendimas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Eisraviškių tiltui (46983), esančiam Pagėgių sav., suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą tiltui, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo motyvas – Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-12 protokolinis sprendimas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vydutaičių tiltui (46984), esančiam Pagėgių sav., suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą tiltui, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo motyvas – Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-10-12 protokolinis sprendimas.

  • Klausimas dėl grindų ir grindinių, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Arsenalo g. 1, vertinimo ir tikslingumo jas nustatyti Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso Naujojo arsenalo (24704) vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 24704) – paminklas.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas UAB „Teisinga orbita“ prašymas ir archeologinių, architektūrinių tyrimų medžiaga dėl atidengtų grindų ir grindinių įvertinimo.

Susiję skelbimai