Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

2021 m. gruodžio 7 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raudondvario dvaro sodybos (u. k. 918), esančios Vilniaus rajono sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 18, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – inicijuotas skelbti valstybės saugomu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – Akto projektas parengtas pagal Vertinimo tarybos 2021-07-20 posėdyje priimtą nutarimą (protokolas Nr. VT-19): rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl grindinio, aptikto archeologinių tyrimų metu Raudondvario dvaro sodybos (u. k. 918) teritorijoje, Vilniaus rajono sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 18, nustatymo Raudondvario dvaro sodybos (u. k. 918) vertingąja savybe (įvardijant jį kaip grindinio tipą).

Ako projektu siūloma patikslinti Raudondvario dvaro sodybos (u. k. 918), esančios Vilniaus rajono sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., Aleksandro Parčevskio g. 18, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinio objekto vertingąsias savybes.  

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (46857), esančiam Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Čiurlionio g. 15, suteikimo.

Papildoma informacija:

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymą inicijavo 325 daugiabučio namo savininkų bendrija.

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą apsaugos Namui (46857), esančiam Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Čiurlionio g. 15, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas –iš 325 daugiabučio namo savininkų bendrijos gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas ir prašymas jį apsvarstyti. Namas patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), teritoriją ir šios vietovės akte yra priskirtas prie teritorijoje esančių, vertingųjų savybių požymių turinčių objektų. Planuojami pastato tvarkybos darbai.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytėlei su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k. 14891), esančiai Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Kriklinių mstl., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius.

Akto projektu siūloma netaikyti apsaugos koplytėlei su Nukryžiuotojo skulptūra (u. k.14891), esančiai Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Kriklinių mstl., nes vertingosios savybės sunyko.

Svarstymo pagrindas – objektas įtrauktas į Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) patvirtintą Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Stogastulpio su Nukryžiuotojo skulptūra ir ornamentuotu kryželiu (u. k. 15473), esančio Biržų rajono sav., Širvėnos sen., Kirkilų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius.

Akto projektu siūloma patikslinti Stogastulpio su Nukryžiuotojo skulptūra ir ornamentuotu kryželiu (u. k. 15473) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – objektas įtrauktas į Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) patvirtintą Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningos skulptūra (u. k. 9234), esančiam Kelmės rajono sav., Liolių sen., Liolių mstl., netaikymo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius.

Akto projektu siūloma netaikyti apsaugos koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu ir Marijos Maloningos skulptūra (u. k. 9234), esančiam Kelmės rajono sav., Liolių sen., Liolių mstl., nes vertingosios savybės sunyko.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas ir prašymas jį apsvarstyti.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Žagarės tilto (u. k. 12250), esančio Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m., Raktuvės g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius.

Akto projektu siūloma patikslinti Žagarės tilto (u. k. 12250), esančio Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m., Raktuvės g., duomenis Kultūros vertybių registre, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas ir prašymas jį apsvarstyti. Objektas įtrauktas į Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) patvirtintą Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Žagarės dvaro sodybos (u. k. 965), esančios Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“.

Akto projektu siūloma patikslinti Žagarės dvaro sodybos (u. k. 965), esančios Joniškio rajono sav., Žagarės sen., Žagarės m., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant Žagarės dvaro sodybos arklininko namo (u. k. 25446) vertingąsias savybes pagal architektūrinius tyrimus.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Geležinkelio tilto (u. k. 24811), esančio Kretingos rajono sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma nustatyti kultūros paveldo objekto – Geležinkelio viaduko (u. k. 24810) vertingąsias savybes, tikslinti teritorijos ribas (jas padidinant) ir apibrėžti vizualinio apsaugos pozonio ribas (pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-11-09 posėdyje pateiktas pastabas).

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų komplekso (u. k. 23210), esančio Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Nemuno g. 2A, 2B, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto – Klaipėdos Celiuliozės fabriko pastatų komplekso (u. k. 23210) vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas, apibrėžti vizualinio apsaugos pozonio ribas (pagal Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-11-09 posėdyje pateiktas pastabas).

  • Klausimas dėl statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, L. Sapiegos g. 13, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl statinių liekanų nustatymo Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (u. k. 762) vertingosiomis savybėmis.

Statusas – valstybės saugomas.

Klausimo svarstymą inicijavo UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas prašymas dėl archeologinių tyrimų, atliktų 2021 metais, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sapiegos g. 13, metu aptiktų statinių liekanų (grindinių, mūro liekanų) vertinimo. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 19.12 papunkčio nuostatos.

Susiję skelbimai