Kviečiame teikti vaikų vasaros stovyklų programų paraiškas

Švietimas

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, konkursui (toliau – Konkursas). Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriuose numatomos veiklos Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos ir lydraštis teikiami adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, užrašant Kretingos rajono vaikų vasaros stovyklų programų konkursui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga LT-97108), iki 2021 m. gegužės 26 d.

Programų vykdymo laikas – 2021 m. birželio 1 d.– rugpjūčio 31 d. Programos turinys turi atitikti Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą, kurį rasite čia.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-03-05 sprendimas  Nr.V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rima Ramoškienė telefonu Nr. (8 445) 43 856, mob. tel. +370 614 78953, elektroniniu paštu rima.ramoskiene@kretinga.lt.

Susiję skelbimai