Kviečiame teikti siūlymus nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui

Kretingos rajono savivaldybė kviečia teikti pasiūlymus apie Kretingos rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu požiūriu vertingus, bendruomenėms reikšmingus papročius, tradicijas, amatus, šventes, kurias būtų tikslinga įtraukti į Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas pradėtas formuoti 2021 metais. Šiuo metu į sąvadą yra įtrauktos 7 nematerialaus kultūros paveldo vertybės – „Folklorinio dainavimo Kretingoje tradicija“, „Liaudiškojo giedojimo tradicija Salantų krašte“, „Salantų pyragas“, „Vydmantų riešinių mezgėjos“, „Žemaitiški patiekalai Nasrėnuose“, „Grūšlaukės Užgavėnės“, „Kapelų šventė „Grok, žemaiti!“.

Pasiūlymus (papročių, tradicijų, amatų, švenčių ir kt.) galima teikti iki 2024 m. kovo 1 d.  užpildant pridedamą formą el. paštu [email protected]. Pasiūlymų laukiama iš kultūros, švietimo, mokslo ir studijų, saugomų teritorijų įstaigų ir institucijų, kaimų, miestelių bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių asmenų.

Susiję skelbimai