Kviečiame teikti paraiškas Prevencinių programų konkursui

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Prevencinių programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą (toliau – Konkursas) 2024 metams.

Konkursas skirtas skatinti Savivaldybės biudžetines įstaigas rengti prevencines programas, kuriomis siekiama sukurti sveiką, saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką, užkertant kelią bet kokioms smurto apraiškoms, žalingiems įpročiams ir nusikaltimams.

Paraiškas Konkursui teikia Savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos iki 2024 m. kovo 19 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

Prevencinės programos turinys turi atitikti Prevencinių programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo nuostatas:

Paraiškų teikimo klausimais konsultuojama telefonu +370 445 78934, arba el. paštu [email protected]

Susiję skelbimai