Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Praėjo šimtmetis nuo pirmojo archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje. Minint šią sukaktį 2021-ieji paskelbti Archyvų metais. Archyvų metų proga Kretingos rajono savivaldybė sudarys Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, kurti vietinį šių vertybių bylų archyvą.

Sąvado tikslas – rinkti duomenis apie Kretingos rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingus, bendruomenėms reikšmingus nematerialaus kultūros paveldo elementus (toliau – Sąvado vertybės), sudaryti Sąvado vertybių registrą, kurti vietinį bylų archyvą ir siekti užtikrinti Sąvado vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas jų perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.

Teikėjai, kuriais gali būti kultūros, švietimo, mokslo ir studijų, saugomų teritorijų įstaigos ir institucijos susijusios su etnine kultūra; kaimų, miestelių bendruomenės; nevyriausybinės organizacijos ir pavieniai asmenys, kasmet pateiks Sąvado vertybių pasiūlymus įtraukti į Sąvado vertybių registrą.

2021 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į Kretingos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado sudarymo nuostatas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui pateiktas Sąvado vertybių pasiūlymų sąrašas (15 pasiūlymų). 

Teikėjų, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Kretingos rajono kultūros centro, Kretingos rajono Salantų kultūros centro, Kretingos muziejaus ir vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus, gautas Sąvado vertybių pasiūlymų sąrašas perduotas Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių atrankos komisijai, kuri priims sprendimus dėl pateiktų objektų įtraukimo į Sąvado vertybių registrą.

Susiję skelbimai