Kretingos rajono savivaldybė skelbia siūlymų dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo priėmimą

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse, tai pat už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje.

Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti 1/3 Kretingos rajono savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės Taryba) narių, rajono Savivaldybės administracijos padaliniai, bendruomeninės, visuomeninės organizacijos, ne mažesnės nei 10 gyventojų grupės ir kiti juridiniai asmenys.

Siūlymai suteikti Garbės piliečio vardą teikiami Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A) nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki balandžio 26 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo bei darbų ir nuopelnų aprašymas, asmens veiklą patvirtinanti dokumentinė medžiaga, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, bent viena rekomendacija. Gyvenimo ir veiklos aprašyme turi būti nurodytas gyvenamosios vietos adresas.

Susiję skelbimai