Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje teikėjo atranka

Kretingos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 17 ir 20 punktuose nurodytus reikalavimus, skelbia  kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti  kompleksinių paslaugų šeimai organizatorių ir teikėją Kretingos rajono savivaldybės gyventojams.

Tikslinė grupė – Kretingos rajone gyvenantys asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai organizatorių ir teikėją Kretingos rajone, kuris organizuos ir teiks Kretingos rajono šeimoms šias kompleksines paslaugas:

 1. individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 2. savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir užsiėmimų vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 3. socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir užsiėmimų vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių užsiėmimų organizavimas ir vedimas.
 4. tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ir (ar) juos patobulinti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 5. šeimos mediacija – taikinamojo tarpininkavimo paslauga, teikiama neteisminių civilinių ginčų laikotarpiu, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;
 7. pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 8. vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Paraiškas gali teikti:

 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
 • fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 • turi kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties;
 • bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai vykdymui darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2023 m. vasario 9 d. 17 val.

Kontaktiniai asmenys: Margarita Lipskienė, el. p. [email protected], tel. +370 445 54754

Teisės aktai:

Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Susiję skelbimai