Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Kretingos seniūnijoje

Eil. Nr. Išdavimo data Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris Adresas Saugotinų želdinių rūšis Kiekis, vnt. Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m Atliekami darbai Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys Kita informacija
1. 2022-03-22 Nr. V3-94 2022-02-25 Nr. V7-25 Akmenos g. 43B, Kurmaičių k. beržas

1

0,45

    2022-04-05 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
2. 2022-03-22 Nr. V3-95 2022-02-25 Nr. V7-27 Dimitravo g. 3, Dimitravo 2C, Tarvydų k. beržas

6

0,40; 0,44; 0,44; 0,52; 0,56; 0,64     2022-04-05 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
3. 2022-03-22 Nr. V3-96 2022-02-25 Nr. V7-26 Šlaito g. 2-oji g. 12, Kvecių k. beržas 2 0,30; 0,40     2022-04-05 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
4. 2022-03-22 Nr. V3-97 2022-02-25 Nr. V7-28 Akmenos g. 9, Kurmaičių k. beržas

1

0,42     2022-04-05 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
5. 2022-05-24 Nr. V3-127 2022-05-04 Nr. V7-39 Malūno g. 5, Rūdaičių k., Kretingos r. sav. gluosnis 3 0,8; 0,6; 0,5     2022-06-07 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
liepa 2 0,3; 0,27
6. 2022-05-24 Nr. V3-128 2022-05-04 Nr. V7-40 Kvecių k. 4400-5574-8504

klevas

1 0,5     2022-06-07 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
7. 2022-05-24 Nr. V3-129 2022-05-04 Nr. V7-41 Kretingsodžio k., žemės sklypo unikalus Nr. 5637-0005-0310, Nr. 4400-5325-1020 liepa 2 1; 0,50     2022-06-07 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
8. 2022-08-18 2022-08-18 Nr. V7-77 Padvarių k., Švyturio g. 2A, žemės sklypo unikalus Nr. 5654-0002-0299 eglė 1 0,22 kirsti     Darbus vykdyti nuo 2022-09-02
9. 2022-08-18 2022-08-18 Nr. V7-76 Ankštakių  k., Tarvydų g. 36, žemės sklypo Nr. 5660-0002-0077 uosis 1 1 kirsti     Darbus vykdyti nuo 2022-09-02
10. 2022-08-18 2022-08-18 Nr. V7-75 Vilties g. Padvarių k., žemės  sklypo Nr. 4400-2981-5327 beržas 3 0,2 kirsti     Darbus vykdyti nuo 2022-09-02
11. 2022-08-18 2022-08-18 Nr. V7-74 Rūdaičių k., žemės sklypo Nr. 4400-4635-7088 klevas 2 0,6; 0,9 kirsti     Darbus vykdyti nuo 2022-09-02
pušis 2 0,31; 0,26  
uosis 3 0,25; 0,25; 0,34  
gluosnis 2 0,8; 0,8  
12. 2022-10-25 2022-10-25 Nr. D8-2299 Tintelių k., Disupio g. 16, žemės sklypo Nr. 4400-1182-4687 beržas 1 0,5 kirsti   2022-10-25 Darbus vykdyti nuo 2022-11-11
13. 2022-10-27 2022-10-27 Nr. D8-2329 Žemaičių g. 12, Padvarių k., žemės sklypo Nr. 4400-2734-8830 uosis 2 0,35; 0,25 kirsti - 2022-10-27 Darbus vykdyti nuo 2022-11-16
14. 2022-11-18 2022-11-18 Nr. D8-2521 Akmenos g. 36, Kurmaičių k., žemės sklypo Nr. 4400-4991-5853 uosis 1 0,34 kirsti - 2022-11-18 Darbus vykdyti nuo 2022-12-02