Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas  Žemės sklypo Kretinga, Rotušės a. 6 ir Rotušės a. 6a, sklypo kad.Nr. 5634/0008:287, 5634/0008:288 detalusis planas.

Planuojama teritorija – Kretinga, Rotušės a. 6 ir Rotušės a. 6a, sklypo kad.Nr. 5634/0008:287, 5634/0008:288

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga.

Planavimo iniciatorius – UAB „Prie klevo“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. +370 673 42503, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A1- 479 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5634/0008:287) Rotušės a. 6, Kretingos m., ir (kadastro Nr. 5634/0008:288) Rotušės a. 6A, Kretingos m., į viena sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2022-05-17 iki 2022-05-30 imtinai, Kretingos rajono savivaldybės tinklapyje www.kretinga.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. +370 462 54671, +370 673 42503, el. p. [email protected], bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-05-24 iki 2022-05-30 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Kretingos rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių g. 29A, Kretinga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-21-330

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Viešas susirinkimas numatomas 2022-05-30 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.

Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.

Susiję skelbimai