Informuojame apie žemės sklypų esančių Žynelių k. detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A1-1093 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. 

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107), esančių Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. rugsėjo 27 d. iki 2021 m. spalio 11 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Darbėnų seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu savivaldybe[email protected] iki 2021 m. spalio 11 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas A1-1093 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas

Susiję skelbimai