Informuojame apie žemės sklypų detaliojo plano keitimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A1- 458 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. 

Planavimo tikslas: įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0005:541, 5670/0005:542), esančių Rąžės g. 21, 21A, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., pertvarkymas, padalinimas, sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Vydmantų seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu savivaldybe@kretinga.lt iki 2022 m. gegužės 18 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A1- 458 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ .

Susiję skelbimai