Informuojame apie žemės sklypo detaliojo plano regimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 12 d. potvarkis Nr. V3-140 „Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo“.

Planavimo tikslas: esamos ūkininko ūkio sodybos vietos panaikinimas, žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:390), esančio Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r., padalinimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. birželio 15 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2023 m. birželio 30.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

Susiję skelbimai