Informuojame apie žemės sklypo detaliojo plano keitimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A1- 457 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:395), esančio Basanavičiaus g. 2, Kretingos m., naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos miesto seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu savivaldybe@kretinga.lt iki 2022 m. gegužės 18 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A1- 457 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ .

Susiję skelbimai