Informuojame apie parengtą žemės sklypų detalųjį planą

Informuojame, kad yra parengtas “Žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0003:64, 5634/0003:54), Žemaitės al. / Šventosios g., Kretingos m., detalusis planas, kuriuo keičiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0003:64, 5634/0003:54), Žemaitės al./Šventosios g., Kretingos m., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-61.”

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo  2021-12-28 Nr. A1-1476;
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo 2022-01-24 Nr. A1-79;
  3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-01-28 Nr. S1-55.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. (8 445) 53141, (8 445) 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB NESTE LIETUVA, būstinės adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius

Plano rengėjas: UAB “Restitas”, Taikos pr.24, 91222 Klaipėda. Projekto vadovas Raimondas Valiukonis tel.867076877, [email protected]

Detaliojo plano lygmuo: vietovės.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Putinų g. 1 ir Šventosios g. 29A Kretingoje, plotas 0,4187ha

Detaliojo plano tikslai: pakeisti nustatytus žemės sklypų (kadastro Nr.5634/0003:54), esančio Putinų g. 1, Kretingos m., ir (kadastro Nr. 5634/0003:64), esančio Šventosios g. 29A, Kretingos m., teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2022 metai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu galima savivaldybės tinklalapyje, Kretingos miesto savivaldybės ir Kretingos miesto seniūnijos skelbimų lentose, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje bei detaliojo plano rengėjo UAB “Restitas” patalpose, Taikos pr.24, 91222 Klaipėda. Projekto vadovas Raimondas Valiukonis tel.867076877.

Susipažinti su parengtu planu galima darbo dienomis nuo 2022-05-02 iki 2022-05-16. Vieša eskspocicija nuo 2022-05-09 iki 2022-05-16. Viešas susirinkimas 2022-05-17 15val. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

Meeting ID: 889 4058 9779

Passcode: 0kvZn1

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu aukščiau minėtais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Danės g. 17, LT-92117, Klaipėda, tel. 846 247158)

Brėžinys

Susiję skelbimai