Informacija apie žemės sklypų Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliųjų planų koregavimą supaprastinta tvarka

Informacija apie rengiamą Žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0002:305) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0002:304)Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto 2011-08-25 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-323, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Verslininkų g. 9, kadastrinis Nr. 5670/0002:386, kurio plotas - 0,1342 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.

Projekto rengėjas: Andriaus Jašino individuali veikla Nr. 602761, Šermukšnių g. 16, LT-91207 Klaipėda, tel. Nr.: +370 650 37011, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas: UAB „Mitna“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 7 nustatyta statybos zona, statybos riba, įvažiavimo vieta. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-10-11 iki 2021-10-22 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.kretinga.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-22 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Susiję skelbimai