Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Detalusis planas, kuriuo koreguojamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:294) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detalusis planas (žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0003:570), esantis Pirties g. 19, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r.), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-326 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:294) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. A-613 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. A1-550 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 43868, +370 445 51031, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0003:570), esantis Pirties g. 19, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,3110 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 5660/0003:570), esantį Pirties g. 19, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r., į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai