Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Individualių gyvenamųjų namų statybos pietinėje Kretingos miesto dalyje prie Laisvės gatvės detaliojo plano (žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0007:82) Laisvės g. 30, Kretingos m.), patvirtinto Kretingos rajono tarybos 2000 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 29 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ koregavimas.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-708 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2022 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A1-780 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. (8 445) 53141, (8 445) 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastrinis Nr. 5634/0007:82), esantis Laisvės g. 30, Kretingos m. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2998 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:82), esančio Laisvės g. 30, Kretingos m., naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai