Informacija apie parengtą žemės sklypų detalųjį planą

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0002:503, 5657/0002:204, 5657/0002:345), Kluonalių k., Kretingos r., detalusis planas, kuriuo keičiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:204), Kluonalių k., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-173 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:204) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano“. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-56-22-103.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-15 Nr. įsakymas Nr. A1-1188 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Teritorijos planavimo tikslai: įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0002:503, 5657/0002:204, 5657/0002:345), esančių Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., pertvarkymas, padalinimas, sujungimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Teritorijos planavimo uždaviniai: Žemės sklypų pertvarkymas, padalinimas, sujungimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, +370 445 53141. El. paštas [email protected].

Plano rengimą inicijuoja: Z.O.I., D.M.D., A.D.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kryžkelės projektai“, į.k. 300537220, Savanorių g. 24-8, Kretinga, tel. +370 600 25220, El. paštas: [email protected]

Su projektu galima susipažinti nuo 2023-06-07 iki 2023-06-20 imtinai:

  • Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, telefonu +370 445 51031, internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt, el. paštu [email protected],
  • plano rengėjo patalpose – UAB „Kryžkelės projektai“, Savanorių g. 24-8, Kretinga, tel. +370 600 25220, el. paštas: [email protected] (prieš tai susitarus telefonu),
  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-22-103.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-14 iki 2023-06-20 imtinai planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2023-06-21 16 val. plano rengėjo patalpose – UAB „Kryžkelės projektai“, Savanorių g. 24-8, Kretinga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Susiję skelbimai