Informacija apie parengtą žemės sklypų detaliojo plano koragavimą

Pranešame, kad parengtas žemės sklypų Benaičių k., Pelėkių k., S. Įpilties k., Kretingos r., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107) Žynelių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav. (Koreguojamo TPD Reg. Nr. T00034341).

Planavimo pagrindas:

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: savivaldybė@kretinga.lt, www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. Tel. +370 707 02171, el. paštas: info@litgrid.eu. Planavimo iniciatoriaus atstovė:  projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė Gintarė Karpavičienė, el. p.: gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt. Projekto dalies vadovė Kristina Paužienė, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt, tel. +370 682 41505.

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5647/0003:58, 5647/0003:81, 5647/0003:107), esančius Žynelių k. Darbėnų sen., Kretingos r. sav., į vieną sklypą, pakeisti naujai suformuoto žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai:

 • Vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
 • Detaliajame plane nustatyti įstatymais pagrįstus papildomus aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo (kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų, kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir apsaugos zonų) apsaugos reikalavimus, urbanistinius ir architektūrinius (pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir kita), inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Informacija apie parengtą detalųjį planą skelbiama:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-681);
 • Planavimo organizatoriaus Kretingos rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga ir interneto svetainėje www.kretinga.lt (Veiklos sritys/Architektūra ir teritorijų planavimas/Susiję skelbimai https://www.kretinga.lt/skelbimai?veiklos_sritis=8292);
 • Darbėnų seniūnijos buveinėje, adresu: Skuodo g. 4, 97266 Darbėnai, Kretingos r.; 
 • Kretingos rajono savivaldybėje leidžiamame laikraštyje „Pajūrio naujienos“;
 • Registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. balandžio mėn. 25 d. iki 2022 m. gegužės  6 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis:

 • rengėjo UAB „Kelprojektas“ Vilniaus padalinyje, adresu Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilnius, informacija telefonu Tel. +370 682 41505, El. paštas info@kelprojektas.lt;
 • planavimo organizatoriaus Kretingos rajono savivaldybės buveinėje, adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga;
 • Darbėnų seniūnijos buveinėje, adresu Skuodo g. 4, 97266 Darbėnai, Kretingos r.;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-681).

Vieša ekspozicija: sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022 m. balandžio mėn. 25 d. iki 2022 m. gegužės  6 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-681); Planavimo organizatoriaus Kretingos rajono savivaldybės buveinėje, adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga ir Darbėnų seniūnijos buveinėje, adresu Skuodo g. 4, 97266 Darbėnai, Kretingos r.

Viešasis svarstymas: viešasis svarstymas vyks gegužės 9 d. 16 val. Dalyvauti viešame svarstyme bus galima prisijungus prie internetinės vaizdo transliacijos TEAMS platformoje arba apie ketinimą dalyvauti viešajame susirinkime pranešus el. paštu kristina.pauziene@kelprojektas.lt (bus atsiųsta aktyvi nuoroda į viešąjį svarstymą).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t. y. iki 2022 m. gegužės 9 d. imtinai. Pasibaigus viešajam svarstymui pateikti pasiūlymai nebus priimami.

Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, informuojant ir argumentuojant apie priimtus sprendimus pateiktų pasiūlymų atžvilgiu.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai