Informacija apie parengtą žemės sklypo esančio Kretingos m., Mėguvos g. 38, detaliojo plano sprendinių koregavimą

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad.Nr. 5634/0007:516), esančio Kretingos m. sav., Kretinga, Mėguvos g. 38, detaliojo plano patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-350, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1290 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga.

Projekto rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 673 42503, el.paštas: bartkus.tomas@gmail.com.

Projekto užsakovas: L.B., J.B.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti detalųjį planą techninio projekto rengimo metu, koreguojant statybos ribą, statybos zoną, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-09-28 iki 2021-10-11 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.kretinga.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-10-11 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Susiję skelbimai