Informacija apie parengtą žemės sklypo detalųjį planą

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., detalųjį planą, kuriuo keičiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), Užpelkių k., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-272 „Dėl žemės sklypo Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0007:7) Užpelkių k., Kretingos sen., Kretingos r. Planuojamas plotas – 34,8907 ha.

Planavimo organizatorius:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga. Tel.  +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Prodo“.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. +370 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1- 1477 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-04-06 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. (4.1.17.E) D3-2209.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-12 iki 2023-06-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-22-139) bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu Nr. +370 686 69258), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-12 iki 2023-06-16 imtinai projekto rengėjo patalpose.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-26 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-23) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Susiję skelbimai