Informacija apie parengtą žemės sklypo detaliojo plano sprendinių koregavimą

Informuojame, kad parengtas "Sklypo (k. nr. 5634/0004:471) Penkininkų g. Kretingos m., detaliojo plano", patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. A1-566 "Dėl detaliojo plano Penkininkų g. patvirtinimo", koregavimas rengiant "Vieno buto gyvenamojo namo, Kretingos r. sav., Kretingos m., Pasieniečių g. 20, statybos projektą". Detalusis planas koreguojamas žemės sklype, adresu Pasieniečių g. 20 (kadastrinis Nr. 5634/0004:876), Kretinga.

Planavimo tikslai – Koreguojama detaliojo plano Nr. A1-566 nustatyta statomų statinių zona, statybos riba, įvažiavimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai.

Detaliojo plano organizatorius – V. L., P. S., A. P., E. I., R. B., R. V.

Statytojas (užsakovas) - V. V.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas - UAB "MGE projektai", reg. adresas Rotušės a. 2, Kretinga; tel. (8 652) 40 955; el. paštas mgeprojektai@gmail.com.
Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano rengėjas "MGE projektai", reg. adresas Rotušės a. 2, Kretinga; tel. (8 652) 40 955; el. paštas mgeprojektai@gmail.com.

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais, supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima darbo dienomis nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. iki 2021 m. spalio 1 d. imtinai (10 d.d.) Kretingos rajono savivaldybės buveinėje, adresu Savanorių g. 29A, Kretinga, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.kretinga.lt .
Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai