Informacija apie parengtą žemės sklypo A. Vaičiaus g. 18, Kretingos mieste, detaliojo plano sprendinių koregavimą

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T2-178 | 2010-04-29 | Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:453) Mėguvos g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo (Laikinų vietinių vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas sklype Nr. 9 – (dabartinis adresas Antano Vaičiaus g. 18 Kretingos m. Kad. Nr. 5634/0007:715 Kretingos k. v.) patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano projektą ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais:

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29 A, Kretinga, el.p.: savivaldybe@kretinga.lt tel. +370 445 51031

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)

Adresas korespondencijai – N. Uosto 3, Klaipėda UAB ”Ekotektonika”, el. p.: algirdas.dimensija@gmail.com, tel. +370 686 27308

Detaliojo plano rengėjas – UAB ”Ekotektonika”,  architektas A. Stonys Daržų 12 (91246) Klaipėda, tel. +370 686 27308 el. p.: algirdas.dimensija@gmail.com

Detaliojo plano tikslas – laikini vietiniai vandentiekio ir nuotekų tinklai žemės sklype A. Vaičiaus g. 18, Kretingos m.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2021-09-20 iki 2021-10-01 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.kretinga.lt; Kretingos rajono savivaldybės adresu Savanorių g,29A, plano rengėjo adresu Daržų 12 Klaipėda, patalpose.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui – ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Susiję skelbimai