ESO informuoja apie registruojamas eksploatuojamo tinklo apsaugai skirtas apsaugos zonas

ESO informuoja, kad nuo 2020-01-01 įsigaliojęs Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įpareigojo visus infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir ESO, suregistruoti eksploatuojamo tinklo apsaugai skirtas apsaugos zonas. ESO tai įgyvendins 2 etapais:

  • iki 2022-12-31 ESO padarys žymas viešajame registre apie nustatytas elektros ar dujų teritorijas, apie tai informuos žemės sklypų savininkus bei naudotojus registruotu paštu (nuo 2021-09 bus informuojama ir registruotu paštu, ir per e. pristatymo sistemą)
  • nuo 2023-01-01 ESO įregistruos teritorijas su apsaugos zonų plotais.

I etapą ESO įgyvendins per Energetikos ministerijos tvirtinamus apsaugos zonų planus. Juos ESO turės paviešinti savo internetinėje svetainėje, taip pat informaciją turės paskelbti nacionalinėje bei regioninėje spaudoje ir atitinkamos savivaldybės internetinėje svetainėje.

 Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų planas

Susiję skelbimai