Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdis

2021 m. spalio 20 d. 15:00 val. vyks Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdis. Posėdis vyks Savanorių g. 29A, Kretinga (II a. posėdžių salėje).

DARBOTVARKĖ:

  1. Vietinės rinkliavos surenkamų atliekų kiekio mažinimo politikos įgyvendinimo rezultatų 2021 metais analizė pagal darbo grupės, sudarytos 2021 m. sausio 14 d. Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. V3-2, išvadas.
  2. Vietinės rinkliavos pinigų srautai: surinkimas iš vietinės rinkliavos mokėtojų (įplaukos), išrašytos sąskaitos už vietinės rinkliavos tvarkymą, apmokėtos sąskaitos (įvertinant skolas už 2020 metus).
  3. Esamų vietinės rinkliavos įkainių analizė juridiniams asmenims.
  4. Kiti klausimai.