Dėl ukrainiečių vaikų vasaros stovyklų organizavimo

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas pagal Neformaliojo  vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-628 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-563 redakcija) patvirtintas Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas (nuoroda). Aprašui įgyvendinti paskelbtas konkursas, kurio tikslas – finansuoti stovyklas, kurios padės Lietuvos Respublikos mokiniams ir Ukrainos mokiniams ugdyti socialines emocines kompetencijas.

Konkursą finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Papildoma informacija teikiama el. p. [email protected] arba tel. +370 679 75790, +370 607 91974, +370 601 84547.

Susiję skelbimai