Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) siūlymo pripažinti bešeimininkiais

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių statinių. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Siekiant išspręsti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, nugriovimo ir sutvarkymo klausimus, Kretingos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl šių statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.

Detalesnė informacija apie šiuos statinius patalpinta Kretingos rajono savivaldybės tinklalapyje.

Prašome Kretingos rajono savivaldybės gyventojų būti pilietiškais ir suteikti informaciją apie apleistus, nenaudojamus, neprižiūrimus ar apgriuvusius pastatus, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriui (101 kab., tel. +370 445 44547, el. p. janina.gedvilienė@kretinga.lt) arba seniūnijai, kurios teritorijoje yra statinys.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634.

Administracijos direktorius

Egidijus Viskontas

Susiję skelbimai