Akmenos seniūnaitijos seniūnaičio ir Briedžių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų grafikas

Vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymu ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-222 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m.  balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-136 redakcija)patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, Kretingos miesto seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai.

Kandidatai į seniūnaičius registruojami Kretingos miesto seniūnijoje, J. Pabrėžos g. 1, Kretinga. Atsakingas asmuo - specialistė Daiva Pipiraitė.

Informacija teikiama tel. +370 445 79027, el. p. daiva.pipiraite@kretinga.lt.

Rinkimų grafikas